Vroege toets 2019: derde afname do 21 november op Vakcollege

Informatie voor Primair Onderwijs                IB-overleg 5-11-2019
Aanmeldingsformulier intelligentieonderzoek

         

Info plaatsing leerlingen met extra ondersteuning

Aanmeldingsformulier (vroege) toets voor instroom in 2020 

Onderwijskundig rapport (OWR)voor instroom in aug. 2020

Uitleg OWKR    Voorbeelden van motivering in OWR

Toestemmingsformulier afname NIO

Begrippenlijst vroege toets     

Omrekenhulp RLA

Berekenen van de relatieve leerachterstand
Criteria praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs

Toetsinstrumenten en regeling LWOO en PrO voor instroom 2020

Aanvraag taalarrangement

DYSLEXIE

     diagnose dyslexie

    aanmeldingsprocedure dyslexie

     vragenlijst voor leerkracht groep 8

     vragenlijst voor ouders

     toestemmingsformulier