Info voor VO

  Aanvraag onderzoek door orthopedagoog stichting Aandacht+

DYSLEXIE: 

  aanmeldingsprocedure

  vragenlijst dyslexie VO

  vragenlijst basisschool

  vragenlijst ouders

DYSCALCULIE:

  aanmeldingsprocedure

  vragenlijst dyscalculie VO

  vragenlijst dyscalculie basisschool

  vragenlijst dyscalculie ouders

 

Aanvraag taalarrangement

Aanvraag extra bekostiging LWOO en PRO door VO

Toelichting aanvraag extra bekostiging LWOO en PrO

Aanvraagformulier extra bekostiging voor LWOO en PrO

Toelichting criteria PrO bijzondere gevallen

Aanvraagformulier PrO bijzondere gevallen