Rebound

De Reboundvoorziening van het samenwerkingsverband is in Emmeloord.

Binnen Rebound volgen de leerlingen een programma dat gericht is op het veranderen van gedrag.

In een periode van 13 weken wordt gewerkt aan het succesvol terug laten stromen naar de school van herkomst.

Scholen van het samenwerkingsverband kunnen leerlingen aanmelden via de zorgcoördinator bij de PCL.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een aanmeldingsformulier.

download het aanmeldingsformulier hier

Bezoekadres: (in Emelwerda College) gebouw de Es,

tweede verdieping

Espelerweg 70, 8302 DC Emmeloord

Postadres:

Kometenlaan 1, 8303 CN Emmeloord