De ondersteuningsplanraad

Samenstelling Ondersteuningsplanraad

namens de ouders:

Aeres VMBO               vacature

Berechja College         Rense van Slooten

Emelwerda College      Ina de Jong (voorzitter)

Zuyderzee Lyceum      Nanja Heesterman

namens het personeel:

Aeres praktijkonderwijs     Gerda Zwemer

Bonifatius mavo                Dirande van de Weerd

Emelwerda college            Ilonka van Elburg

De Optimist                      Han van de Berg

De Zonnebloemschool       Marian Zijlema

Zuyderzee lyceum            Jet Oude Veldhuis

  

Statuten PMR/OPR

Reglement OPR

Huishoudelijk reglement OPR

Jaarverslag OPR 2017-2018